25 ýyllyk ýöriteleşdirilen ýöriteleşdirilen Lapel Pin, medallar we açar zawody!
 • production process

Boýalan metal emal çeňňekleri |KINGTAI

Gysga düşündiriş:

Boýalan metal emaliňňelerde köplenç has baý we açyk reňk berip biljek reňk wariantlary bar.

Häzirki wagtda adamlar özlerini beýan etmek we halaýan zatlaryny öňe sürmek üçin gysgyç geýýärler.Islendik ýerde gysgyç ýerleşdirip bilerler:sumkalar, şlýapalar, köýnek, balak.Emal çüýleri moda beýanyna öwrüldi.


 • Önümiň ölçegleri:56mm * 50mm * 2mm
 • Maddanyň agramy:0.075kg
 • Material:Sink garyndysy
 • Esasy reňk:Custörite reňk
 • Paketiň ölçegleri:70mm * 55mm
 • Klasp:Kebelek
 • Önümiň jikme-jigi

  Zawodymyz

  Müşderi synlary

  HYZMATLAR

  Haryt bellikleri

  Emal çüýleri adaty

  Omörite emal çüýleri iki görnüşde bolýar.

  Softumşak emal çüýleri adaty lapel bazarynda aňsatlyk bilen iň meşhur önümdir.

  Olary ýasamak prosesi, çäge basmagyň ýa-da kümüşden we altyn örtükden başga, çeňňegiň çyzylan ýerleri emal boýag bilen reňklenýär.Emal soňra çeňňek howanyň guramagy bilen ähli çukurlara ýerleşýär.Boýagyň çözülmegine aýratyn wizual özüne çekiji döredýär.

  “Metal die” ýokarlandyrylan araçäkleri ulanýandygy sebäpli, dokumanyň we reňkiň utgaşmasy çeňňeklere üç ölçegli täsir edýär.

  Gaty emal çeňňekleri, emeliň gatylaşmagy wagtynda ýylylyk ulanylýandygyndan başga birmeňzeş usulda ýasalýar.

  Bu tekiz we ýalpyldawuk görnüş döredýär we boýagy we demiriň araçäklerini şol bir derejede galdyrýar.Goşmaça guratma prosesi gaty emal çüýlerini ýumşak emal kärdeşlerinden birneme gymmatlaşdyrýar.Şeýle-de bolsa, müşderileriň köpüsi, esasanam işgärler ýa-da gymmatly müşderiler üçin sowgat hökmünde niýetlenende, goşmaça puluň gymmatdygyny görýärler.

  https://b966.goodao.net/dyed-metal-enamel-pins-custom-kingtai-product/
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Näme üçin KINGTAI adaty emal çüýşesini saýlaň

  Çalt öwrüm

  Önümçilik döwrüniň köp derejeli bolmagy sebäpli islendik möhleti diýen ýaly ýerine ýetirip bileris.

  Hil kepilligi

  Diňe iň oňat zawodlardan peýdalanýarys we 100% kanagatlandyrmak kepilligimizi hödürlemek üçin her sargydy el bilen barlaýarys.

  Pes MOQ

  Size 10 ýa-da 10,000 çeňňek gerekmi, size adalatly bahany hödürledik.

  Omörite pyçak

  Her sargyt boýunça aýratyn arka kartalary we gaplamalar.

  Wideo


 • Öňki:
 • Indiki:

 • KINGTAI factory

  KINGTAI factory2

  our certificates

  KINGTAI shippment

  CUSTOMER REVIEWS

  lapel pin factory

  custom samples

  performance

  why order with kingtai

  why order with kingtai 02

  laple pin process description

  multiple laple pins samples

  multiple laple pins samples box

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň