25 वर्ष विशेष कस्टम ल्यापल पिन, पदक र किचेन कारखाना!
  • production process