25 ýyllyk ýöriteleşdirilen ýöriteleşdirilen Lapel Pin, medallar we açar zawody!

Medörite medallar we Lapel PinHytaýda öndürijiler

Kingtai abraýly adammetal senet öndürijisibelli .Haýsy 25 ýyldan gowrak dürli senetçilik önümçilik tejribesi bar.Esasy önümlerimiz ýalydyrnaklar, açar düwmeleri, medallar, holodilnik magnitleri, gapjyk asýanlar, çüýşeleri açýanlar, bellikler, küller, nyşanlar, teňňeler, çüýşe önümleri we ýumşak PVC açarlary.Döredilen gününden bäri alan ygtyýarnamalarymyz we patentlerimiz 30-dan gowrak bölek bolup, olaryň köpüsi Disneý, Wal-Mart, Garri Potter, Uniwersal studiýa, MARVEL, SGS, CE, FDA we ISO9001.

Aýratyn önümler

Competitiveokary bäsdeşlik bahalarynda we wagtynda eltip bermekde iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmek

Önümlerimiziň setirleri hem bar

Lapel çeňňekler / Softumşak emal çeňňekleri / gaty emal çeňňekler / öl çybyklar / çap edilen gysgyçlar / medallar / ýaryş medallary / baýrak medallary / gadymy medallar / sport medallary / akademiki medallar / metal açar zynjyrlary / PVC açarlary we başga-da köp zatlar ……

Iň soňky habarlar

 • metal keychains custom

  | Üçin ulanylýan açar zynjyry näme?KINGTAI

  Düwmeler öndürijileri Düwmeler, iň köp ýadygärlik ýadygärlik we mahabat önümlerinden biridir.Düwmeler, köplenç telekeçiligi ösdürmek üçin ulanylýar.Adaty mahabat açary, kärhanalaryň adyny we aragatnaşyk maglumatlary we köplenç logotipi göterer.Üçünji ...

 • lapel pins custom

  Düwürtigi nädip geýmeli |KINGTAI

  Lapel Pin öndürijileri Has adaty tagamlar, çeňňegiň arka tarapynda görünmeýän saklanmaga itergi berer.Şeýle-de bolsa, has ýiti, has ýaş sözler aýtmak isleseňiz, taýajygyňyzyň öň tarapyny berkitmek doly kabul ederliklidir ...

 • medals custom

  Nyşan ýasamak we ýasamak prosesi |KINGTAI

  Medal öndürijileri “Kingtai” -niň redaktory nyşanlary özleşdirmegiň ädimleri barada entek düşnüksiz adamlaryň köpdügine göz ýetirdi.Bu gün men size nyşany özleşdirmek barada bir makala paýlaşaryn.Bu, umyt edip, ädimme-ädim makala ...

 • kingtai customer
 • kingtai customer1
 • kingtai customer2